Skip to main content

Hvorfor laver lokale medier ikke mere undersøgende journalistik?

DMJX stiller i stor undersøgelse blandt lokale og regionale medier spørgsmålet: Hvor megen undersøgende journalistik findes der og hvordan kan der skabes mere?

Undersøgende journalist på arbejde

Et nyt, nationalt gravercenter for lokaljournalistik slår efter planen dørene op på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i januar 2023. Men allerede nu går to af centrets frontløbere i gang med en stor undersøgelse, der skal tegne et billede af, hvordan det står til med den kritiske, undersøgende journalistik på landets lokale og regionale medier.

Centerleder Roger Buch fra DMJX og journalist Bruno Ingemann, som blandt andet er formand for Spadestiksprisen, skal over de næste måneder interviewe redaktører og journalister fra 20-30 lokale/regionale medier for at blive klogere på, hvordan de definerer undersøgende journalistik, hvor meget der eksisterer i deres medier samt hvad der skal til for at skabe mere.

Trange kår

Et stort forskningsprojekt fra DMJX konkluderede i 2017, at den undersøgende, kritiske journalistik stort set var fraværende i de lokale og regionale medier. Kun én promille af journalistikken i tre udvalgte kommuner, levede op til forskernes kriterier for kritisk, dagsordensættende og undersøgende journalistik.

Den nye undersøgelse skal vise, hvordan medierne selv oplever mulighederne for at grave og afsløre her fem år senere.

- Det er et problem for demokratiet, hvis ikke der graves nok i kommunerne og lokalsamfundet. Derfor er det vigtigt at kende mediernes egne oplevelser af mulighederne for at grave. Og i forbindelse med etableringen af Gravercenter.dk er det særdeles relevant at få skabt ny viden om ovennævnte spørgsmål gennem denne undersøgelse, siger Roger Buch.

Undersøgelsen støttes af DMJX’ egne udviklingsmidler og håbet er, at Aarhuus Stiftstidende Fond også vil støtte.