Skip to main content

Aviser kan lære af bloggerne - relationer er afgørende for forbrugernes lyst til medierne

Maria Eizinger undersøger i sin PhD, hvordan bloggerne i mixet mellem sociale strategier og designproces formår at opbygge personlig relation til brugeren, og på ryggen af den ender med at tjene penge

I et mediebillede, hvor udgiverne bakser med at få forbrugerne til at betale og skaffe annoncører er der noget at lære hos bloggerne. Maria Eizinger undersøger i sin PhD, hvordan bloggerne i mixet mellem sociale strategier og designproces formår at opbygge personlig relation til brugeren, og på ryggen af den ender med at tjene penge. 

Maria Eizinger forsvarede sin PhD “Making it in the media prototyping and materialization processes among local media houses and bloggers in Denmark” 11. Oktober 2019. PhD-uddannelsen skete i et samarbejde mellem DMJX og Københavns Universitet.
Hun arbejder i dag som senior researcher hos LOOP UX.

Hvordan skabes der relationer til brugerne?

I Maria Eizingers PhD ligger fokus på prototyping som proces for udvikling af nye metoder og tilgange til problemløsninger i mediebranchen. Hendes inspiration til netop det emne kom oprindeligt ud af en fascination af, hvordan bloggere og influencers i deres stramme æstetik på eksempelvis Instagram blander design- og sociale strategier, og derved opnår en følgeskare og i sidste ende også en økonomisk gevinst.

Bloggerne er ret gennemtænkte på æstetikken og designet. De er gode til at samarbejde med virksomheder og skabe relationer til brugerne. De arbejder med at prototypisere sig selv hele tiden, og det synes jeg var spændende at koble til mediernes udfordringer

Maria Eizinger

Hun har i PHD’en gennemført projekter på forskellige mediehuse, interviewet målgrupper og hele tiden udforsket prototyping som metode til at udvikle tiltag, der kan involvere og knytte brugeren tættere til produkter, for i sidste ende også at opnå et økonomisk resultat. Samtidig ønskede hun metodemæssigt at mixe medieantrologi med socialantropologien.

- Medieantropologien har en tendens til at være mere konstaterende og beskrive det, der allerede er, mens designantropologien kan kigge mere ind i fremtiden og give bud på, hvad der kunne være, siger Maria Eizinger.


Vi ved ikke, hvem der vil kommunikere med os

Og medierne har brug for at udvikle sig, så de kan finde løsninger og økonomi til fremtiden. Maria Erzinger koncentrerede sin PhD omkring lokalmedier og målgruppemæssigt.
En af de første findings kom i researchen, da hun interviewede børnefamilier i et af projekterne. Det viste sig, at de fleste havde ret svært ved at relatere til deres lokale medie, de følte ikke, at det henvendte sig til dem, og de havde svært ved at spejle sig og sætte ansigter eller billeder på det lokale medietilbud. De vidste ikke, hvad det var for mennesker, der kommunikerede til dem.

Og i løbet af PhD’en udviklede Maria Eizinger forskellige greb til, hvordan man ved at bruge meget fysiske og relationelle greb kan trække brugerne tættere på det digitale produkt og give dem et forhold til det. For eksempel ved at lave events, hvor brugerne tilbydes en oplevelse ved at blive guidet gennem byrummet og genopdage deres lokalområde og de historier, det rummer.
Det kan i sidste ende skabe en tættere relation mellem bruger og medie.

Selv om medierne for de fleste er digitale, så er der en meget vigtig konvergens mellem det fysiske og det digitale rum. Det digitale kan skabe det fysiske, og det fysiske kan skabe det digitale

Maria Eizinger

Hvad med objektiviteten?

En anden indsigt viste, hvordan brugergruppen efterlyste en reel relation og et ansigt at sætte på de lokale medier. De vidste simpelthen ikke, hvem det var, der gerne ville kommunikere med dem. Og her er koblingen til bloggerne og influencers igen i spil. I det digitale bloggerunivers relaterer følgerne til bloggeren og får via den personlige relation også præsenteret produkter og omtale af disse. Skal man overføre dette til det publicistiske univers, så kan det ifølge Maria Eizinger udmønte sig ved, at eksempelvis en lokalavis involverer sig aktivt i de emner og problemstillinger, der optager borgerne og går ind i dem med ansigt og engagement .

Det er nogle medier allerede ret gode til, men erfaringen i forbindelse med afhandlingen var også, at nogle veg tilbage, fordi deres selvforståelse af at være nøgterne og objektive journalister kolliderede med det at være personligt engagereret og vise det til brugerne. Og derfor er dét måske selvforståelsen og betydningen af at være et lokalt mediehus.

Men ifølge Maria Eizinger, er det ikke nødvendigvis forbundet med tab af objektivitet at vise ansigt og engagement i sin dækning af eksempelvis et lokalområde.
- Det er meget simpelt, hvis du er totalt anonym, så har du et problem. Og det har mange mediehuse allerede forstået, og derfor arbejder de målrettet med relationsarbejde. Det handler i bund og grund bare om at være tæt på brugeren og forstå, hvad der optager dem, siger Maria Eizinger.

Maria Eitzingers PhD-afhandling kan læses her.