Uddannelsens opbygning

Journalistuddannelsen er en 4-årig professionsbachelor, som er bygget op af en række forløb, projektarbejde og praktik.

Hver årgang har et forløb ad gangen, som regel i den rækkefølge, de her står beskrevet.

1. SEMESTER

Journalistikken i samfundet
Du bliver introduceret til din rolle som journalist i et demokratisk samfund. Du lærer journalistikkens grundlæggende værdier og etik, og får forståelse for hvad det betyder at være i offentlighedens tjeneste (public service).

Journalistisk metode 1
Du får grundlæggende færdigheder i den journalistiske arbejdsproces: ideudvikling, kildekritik, vinkling, interviewteknik, observation, sproglig formulering, fortælleteknik/dramaturgiske modeller og efterkritik. Samtidig får du træning i billedforståelse og samspillet mellem billede, lyd, video og tekst. Desuden får du et indblik i mediernes rolle, historie, mangfoldighed og vilkår.

Mediejura
Du får kendskab til centrale juridiske begreber og indsigt i de vigtigste retsregler og presseetiske retningslinjer om journalisters indsamling og offentliggørelse af information. Du lærer blandt andet at bruge regler om ytringsfrihed, tavshedspligt, aktindsigt, kildebeskyttelse og ophavsret.

Sprog
Du lærer at bruge det danske sprog, så du kan formidle korrekt og varieret. Samtidig får du viden om sprogets funktion i forskellige sammenhænge og lærer at adskille skrift- og talesprog.

2. SEMESTER

Journalistisk metode 2
Du arbejder fortsat med tekst, lyd og billeder og lærer at indsamle, bearbejde, analysere og formidle stof til nyhedsjournalistik og problemudredende journalistik. Det sidste er journalistik, der forklarer en kompliceret samfundsmæssig problemstilling. Du skal blandt andet arbejde meget med det kritiske interview.  

Samfundsfag
Du får grundlæggende viden om det politiske system i Danmark, både de formelle rammer og hvordan systemet fungerer i praksis. Du får grundlæggende teoretiske begreber om det politiske system, aktører, demokrati og magt. Derudover får du et overblik over international politik, herunder teorier om international politik og dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

3. SEMESTER

Journalistisk metode 3
Her kan du specialisere dig i journalistik til enten radio, tv eller trykte medier.   Uanset medie kommer du til at beskæftige dig med genrer som reportage, portræt og feature.

Økonomi
Du får et grundlæggende kendskab til økonomiske begreber og problemstillinger i almindelighed, såvel nationaløkonomiske som erhvervsøkonomiske.

Kvalitativ og kvantitativ metode
Du får redskaber (fx argumentanalyse) til at fortolke og vurdere relevans i et stort kvalitativt materiale, og du får redskaber til at beregne, fortolke og præsentere store datamængder (fx skal du lære at arbejde med Excel og statistisk analyse).

Internationalt 3. semester (tilvalg)
I stedet for at deltage i Journalistik metode 3 kan du tage et internationalt semester sammen med udvekslingsstuderende fra hele verden. Undervisningen foregår på skolen i Danmark, men der bliver undervist på engelsk. På det internationale semester beskæftiger du dig med emner som miljøjournalistik, international reportage, EU-reportage og mediernes fremstilling af stereotyper. En studierejse udenfor Danmark er en del af forløbet.

4., 5. og 6. SEMESTER

Praktik
Praktikken giver dig mulighed for at afprøve dine evner som journalist i den virkelige verden, hvor kilder og modtagere pludselig er meget tæt på. Du får indblik i, hvordan det er at være en del af et journalistisk team på en mediearbejdsplads, og du får et netværk, som du kan trække på, når du skal ud og have dit første job.

Du kan både tage praktikken i Danmark og i udlandet.

Læs mere om praktik på Journalistuddannelsen

7. SEMESTER

Journalistisk metode 4:

Workshop: Journalistik

Workshoppen har fokus på tre områder: professionel brug af sociale medier, samspil med brugerne og research og formidling af væsentlige og komplekse journalistiske historier.

På første del af workshoppen opbygger studerende en professionel, faglig profil på sociale medier, samtidig med at de researcher og udvikler et ambitiøst journalistisk projekt i samspil med interessenter på det aktuelle område.

På anden del af workshoppen fortsætter arbejdet med det journalistiske projekt, men samtidig bliver der fokuseret på formidling.

På tredje del af workshoppen realiserer de studerende et ambitiøst journalistisk projekt, som offentliggøres på eget site senest ved aflevering.

Workshop: Kommunikation

Workshoppen supplerer den journalistiske værktøjskasse med nogle af den professionelle kommunikatørs andre og mest anvendte metoder og redskaber. Fokus er på de vigtigste og mest udbredte kommunikationsdiscipliner, teorier og opgaver, som en professionel kommunikationsstilling kræver erfaring med: Branding, krisekommunikation, medier og målgrupper, PR, storytelling og forandringskommunikation og organisationsteori.

Workshoppen er bygget op med skiftevis 2-3 dages undervisning inkl. øvelser og mindre opgaver og 2-3 dages selvstændig gruppearbejde, hvor der skal udarbejdes analyser, strategier, planer og produkter inden for bl.a. ovennævnte discipliner. Programmet består af enkelte læsedage, individuelle refleksionsopgaver i form af blandt andet blogindlæg, 1-2 virksomhedsbesøg samt en lille håndfuld gæsteoplæg.

Undervisningen inddrager i vid udstrækning cases fra både store og mindre virksomheder og organisationer.

Medieteori (praktikrefleksion)

Et elærings-forløb med forelæsninger og obligatoriske øvelser.

Forløbet skal give de studerende indsigt i udvalgte teorier om journalistik, medier og samfund, træne deres evne til at analysere den aktuelle udvikling i medier og journalistik samt forudsætninger for at kunne reflektere over centrale aspekter fra praktikopholdet.

På den baggrund udarbejder den studerende selvstændigt en skriftlig opgave, hvor der reflekteres over et eller flere aspekter fra praktikopholdet inden for enten journalistikkens eller mediernes udvikling.

Internationalt tv-semester (tilvalg)
I stedet for Journalistisk metode 4 kan du specialisere dig i tv på det internationale tv-hold, sammen med internationale udvekslingsstuderende der er kommet til Danmark for at studere. Du vil komme til at arbejde med korrespondentrollen og producere dokumentar-indslag. Undervisnings- og produktionssproget er engelsk.

Europe in the World (tilvalg)
I stedet for 7. og 8. semester kan du deltage i det 1-årige program Europe in the World, der foregår dels i Utrecht (efterårssemestret) dels på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (forårssemestret). Du kommer til at arbejde med udenrigspolitik, analytisk journalistik og web-magasinet Euroviews. Undervisnings- og produktionssproget er engelsk.

 

8. SEMESTER

Journalistisk entrepreneurship
Du kommer til at arbejde med iværksætteri og innovation, og skal sammen med dine medstuderende lave et større udviklingsprojekt, som kan foregå i samarbejde med virksomheder, organisationer eller andre partnere uden for skolen. Du får blandt andet undervisning i projektstyring og konceptudvikling, og der gives vejledning under projektet.

Bachelorprojekt
Du afslutter journalistuddannelsen med et BA-projekt, hvor du bruger de færdigheder,  du har lært på uddannelsen til at lave et journalistisk produkt – det kan på være web, tv, radio eller trykte medier - og en rapport, hvor du reflekterer over de analyser og valg du har taget i arbejdsprocessen.

Bachelorprojektet kan laves i samarbejde med andre studerende - også fra fotojournalistuddannelsen.

Se eksempler på de studerendes projekter under punktet Showcases

Supplér din journalistuddannelse – i Danmark eller i udlandet 

På 8. semester kan du vælge i stedet for Journalistisk entrepreneurship at tage fag på andre uddannelsesinstitutioner, det kan både være journalistiske fag, men også fag der supplerer din uddannelse med viden indenfor andre områder.

Du kan vælge at tage fag på en videregående uddannelse i Danmark eller  i udlandet. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har udvekslingsaftaler med flere end 40 universiteter over det meste af verden.

Læs mere om de internationale muligheder på journalistuddannelsen.

Overbygning på Journalistuddannelsen
Din journalistuddannelse behøver ikke at slutte efter fire år på bacheloruddannelsen. For dig, der vil mere med dit fag, er der mulighed for at tage en 2-årig kandidatuddannelse i journalistik.

Ansøgning om meritoverførsel
Ansøgning om overførsel af merit fra andre uddannelser til uddannelser på
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kræver skriftlig ansøgning.

Meritansøgningen sendes til:

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Att. Uddannelsesadministrationen
Olof Palmes Allé 11
8200 Århus N

Eller mail: sekretariat@dmjx.dk

Meritansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn og adresse
 • Dokumentation (eksamensbeviser, fagbeskrivelser, pensum, osv.)
 • Angivelse af, hvilke fag der ønskes meritgodkendt

Ansøgningen behandles af studieadministrationen i samarbejde med de relevante faglige undervisere på de respektive uddannelser. Afslag på merit kan indbringes for Kvalifikationsnævnet. Klagefristen er 4 uger. Klagen skal stiles til Kvalifikationsnævnet, men sendes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

dark-pink

Showcases

Hvilke fag skal jeg have?

Uddannelsens opbygning

Se de studerendes arbejde

Hvor lang tid skal jeg være i praktik?

Praktik

Er Journalistik noget for mig?

Hvordan kommer jeg ind?

Optagelse

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Opdatér Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Instagram

 • Anastasija 💎 #photooftheday #beauty #woman #portrait #fotografie #thoughtful #expression #dmjx #photography
 • Anastasija 💎 #photooftheday #beauty #woman #portrait #fotografie #thoughtful #expression #dmjx #photography
 • ❣ | #dmjx #blackandwhite #nude #hair #menstrualart
 • Ude i bølgen blå.. Slet ikke så koldt som jeg havde frygtet ! 🐟 Så mangler der "bare" speak til videoen..
#dmjx #swimbikerundk
 • Cykel rig #bike#bikerig#rig#sony#sonya7sii #tvm11#dmjx#copenhagen #københavn #filmmaker #daredevil
 • Et meget hvidt rum #dmjx #dmjxphoto #børsenfoto
 • This week we're doing portraits of each other in the studio. #cheekbonesfordays #playingwithligt #dmjx #justdmjxthings
 • Last week I went on a trip. Today I'm editing with usefull help from @maleneanthony #photojournalism #reportage #koncernlivet #dmjx #dmjxfoto #dmjxfj #prakkerliv