Oluf Jørgensen

Offentlighedsrådgiver og forskningschef emeritus

Afdeling: Viden og innovation
Mobil: 51 15 53 70
Email: oj@dmjx.dk
Arbejdsopgaver

Efter pensionering 1/3 2015 er Oluf Jørgensen fortsat tilknyttet Medie- og Journalisthøjskolen som forskningschef emeritus og offentlighedsrådgiver.

Opgaverne er begrænset til rådgivning, forskning og kommentarer om offentlighed i forvaltningen.

CV

Født: 1947

Jobindhold:
Rådgivning, forskning og kommentarer om offentlighed i forvaltningen.

Uddannelse:
Jurist med kandidateksamen ved Aarhus Universitet (1971).
Mellemfagseksamen i kriminologi ved Universitetet i Oslo
(1972).

Ansættelser:
1971 - 1973: kandidatstipendiat ved Aarhus Universitet med
udstationering ved universiteterne i Oslo og Tromsø.

1973: ansat ved Den Sociale Højskole i Aalborg.
1974 - 1998:  ansat ved Aalborg Universitet, fra 1979 som lektor i
forvaltningsret.

1998 -  2015: afdelingsforstander ved Journalisthøjskolen. Senere forskningschef ved Medie- og Journalisthøjskolen

Udgivelser

Hemmelig eller offentlig information om sikkerhed og krig, kapitel til bogen Robust mandat - juridiske udfordringer ved danske militære missioner i det 21. århundrede, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016.

Effektiviteten ved administration af offentlighedsregler, notat til Journalistforbundet, april 2016.

Offentlighed eller hemmeligholdelse af grundlag for politiske beslutninger, Notat til Journalistforbundet, februar 2016.

Folketingsmedlemmet i det moderne folkestyre, vurderinger og kommentarer til Folketingets Præsidium og Udvalget for Forretningsordenen, oktober 2015.

Medier - love og regler (red,), Forlaget Ajour, 1. udgave 2000 ........16. udgave 2015.

Public or Secret. Access to Information in the Nordic Countries, Nordicom Information, nr. 1 2015

Offentlighed i Norden, Nordicom Göteborgs Universitet, 2014

Access  to Information in the Nordic Countries, Nordicom Göteborgs Universitet 2014

Mediejura, Forlaget Ajour, 1. udgave 2011 ......3. udgave 2013.

Medieansvar, kapitel i bogen Ytringsfrihed til forhandling, Hans Reitzels Forlag, 2013.

The Scope of Freedom of Information. To what Legal Bodies and Functions Does the Right of Access to Information Apply? Kapitel i bogen Freedom of Expression. Revisited. Nordicom, 2013.

Den politiske magt, som ingen må tjekke. Kapitel i bogen: Christiansborg & journalistikken, Forlaget Ajour 2012

Hvilke organer og opgaver er omfattet af offentlighedens ret til indsigt, Nordicom Information 3-4, 2012.

Retten til at offentliggøre lækkede oplysninger, Advokaten nr. 10, 2012.

Offentlighedsloven ved en milepæl. Kapitel i bogen: Forandringens journalistik, Forlaget Ajour 2011.

Journalistik om straffesager - muligheder og begrænsninger. Kapitel i bogen: Den fjerde statsmagt - og de tre andre, Frydelund 2010

I offentlighedens tjeneste  - hvordan er styringen og hvordan kan du klage? Kapitel i bogen: Public service - i praksis og i fremtiden, forlaget Ajour, 2010.

Fanget i fogedretten, Advokaten nr. 3, 2010.

Nye tider for navneforbud, Retten Rundt, nr. 2, 2000.

Offentlighedskommissionens forslag til ny offentlighedslov, Juristen nr. 2, 2010.

The Right to Privacy and Public Figures. On the Limits to Freedom of Expression. kapitel i bogen Freedom of Speech Abridged?, Nordicom 2009.

Sammen med Martin Basse: Kommunernes styrelse - rammer for det kommunalpolitiske arbejde og kommunernes opgaver - redskaber til politisk styring af kommunernes opgaver. Kapitler i bogen  Kommunalt folkestyre - overblik og indblik, Kommuneforlaget, 2009.,

Privatliv kontra pressefrihed, Ugeskrift for Retsvæsen B, nr. 46, 2008.

Kapitler om public service programvirksomhed, informations- og ytringsfrihed, finansiering og uafhængighed i bogen Styring eller frihed? Regulering, etik og kontrol, Forlaget Ajour 2008.

Sammen med Annegrete Skovbjerg: Presseetisk kontrol, Journalistica nr. 1, 2006.

Ytringsfrihed - grænser uden gradbøjning. Bidrag til bogen: Profet-affæren, Dansk PEN, 2006.

Sammen med Martin Basse: Kommunalt Folkestyre, Kommuneinfomation, 1. udgave 1989 .... 5. udgave, 2005.

Det handler om ytringsfrihed, Forlaget Ajour, 1. udgave 2004 og 2.udgave 2007.

Skal Århuskonventionen ikke gennemføres i Danmark?, vurderinger og kommentarer til Folketingets miljøudvalg og miljøminister Connie Hedegaard, 2004.

Sammen med Martin Basse,  Kommunal Forvaltning, Kommuneinformation, 1. udgave 1991 .....12. udgave, 2003.

Vi har brug for en stærkere offentlighedslov. Kapitel i bogen: Retspolitiske udfordringer, Gjellerup, 2003.

Pressenævnet skal have en central rolle. Pressenævnets Årsberetning 2002

Ændringer i offentlighedens ret til indsigt 1985 . 2002, bilag til Offentlighedskommissionen 2002

Persondataret, Systime, 2000.

Amternes fremtid ifølge Opgavekommissionen i publikationen Amterne i et nyt århundrede, udgivet af Amtsrådsforeningen, 2000.

Ændringer i offentlighedens ret til indsigt 1985 - 1999, DJH-rapport, 1999.

Tavshedspligt i kommunalpolitik. Kapitel i bogen Kommunestyre i retlige rammer, KommuneKredit 1999.

Lovforslag om behandling af personoplysninger, DJH-rapport, 1998.

Den grå zone. Kapitel i bogen Retsforhold og samfund i Grønland, Nuuk 1998.

Tavshedspligt, oplysningspligt, ytringsfrihed, Systime 1995.

De almindelige forvaltningsreglers anvendelsesområde med særlig henblik på halvoffentlige organer, Juristen nr. 1, 1994

De sociale udvalgs nedtur. Kapitel i Socialpolitik et opgør med myter, årbog for Institut for Sociale Forhold og Organisation, Aalborg Universitetscenter, 1992.

Grænser for decentralisering. Kapitel i bogen: Og hvad skal politikerne så lave? Den Kommunale Højskole, 1992.

Offentlige myndigheders registre i bogen Retspolitisk Status, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1988.

Sammen med Martin Basse:  Fortrolighed i forvaltningen, Munksgaard, 1988.

Kemikalieaffald og offentlighed. Kapitel i bogen Forureningsøkologi og affald, SP Forlag, 1987. 

Sammen med Martin Basse: Åbenhed i forvaltningen, Munksgaard, 1986.

Registre og kontrol, Robotter og databaser - arbejde og demokrati, Dansk Folkeoplysnings Samråd, 1986,

Tavshedspligt af hensyn til den interne beslutningsproces, Juristen nr. 8, 1985.

Registre og magt, EDB-kontrol-centralisering, Dansklærerforeningen. Samfundsfagnyt 1984.

Sammen med Leif Hermann: Dankortet - en interesseanalyse, Retfærd nr. 22, 1983.

Sammen med Martin Basse, Olav Green-Pedersen og Ulrik Rasmussen: Offentlighedslovens revision, Juristen nr. 8, 1983.

Sammen med Leif Hermann: Dankortet - den fuldautomatiske forbrugerregistrering, Institut for sociale forhold, administration og politiske institutioner, Aalborg Universitetscenter, 1982.

Patienters adgang til helbreds- og behandlingsoplysninger, Juristen og økonomen nr. 20, 1981

Ytringsfrihedens grænser for offentligt ansatte. Kapitel i bogen: Grænser for deltagelse, Aalborg Universitetsforlag, 1980.

Sammen med Jørgen Jepsen, Viggo Knude og Leif Hermann (Jørgen Oluf Knudemann): Registre og kontrol, Informations forlag, 1980.

Sammen med Anders Hind: Magt/misbrug, GMT, 1978

Om udveksling af personoplysninger mellem offentlige myndigheder, Juristen og Økonomen 1977, side 289 - 301

 

Flere oplysninger

 

Yderlig informationer:

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Opdatér Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Instagram

  • Small Michel Gondry tribute project 😊

Unfortunately it's without sound due to music copyrights 😔

#dmjx #michelgondry #animation #film #graphicdesign #graphic #geometric #photography
  • Congrats to @miamiadschool students in Hamburg, New York, Rio and Wynwood on their nominations for the 2017 ANDYs! ⠀
・・・⠀
So close to announcing the best student ideas of the year. Congrats to our nominees 👏 #andyawards #nominees #schools #artcentercollegeofdesign #DMJX #filmakademiebadenwürttemberg #miamiadschool #sandiegoportfoliostudio #sva #solacademy ( #📷 @andyawards via @latermedia )
  • 🔴 #cbart #cb #art #vscocam #copenhagen #cph #street #style #cocacola #stayhydrated #koffein #dmjx
  • Elijas from @cphmodelmanagement
  • I dag afslutter vi første semesters undervisning i Organisationsteori med en hyggelig repetitionsquiz i studiegruppen #DMJX #DMJXminuge @mrevereth
  • It's a special day for students in Aarhus today 🎉 Kapsejlads :) what a glorious event. Kayaks. Beer. Racing. Beer. Repeat. 🛥 🍻
  • Er du en af deltagerne til kapsejladsen, så send os nogle billeder ved at bruge #studenterguiden 
Eller @studenterguiden 
Vi poster det bedste billede på profilen her på søndag. 
#kapsejlads #kapsejlads2017 #studerendeiaarhus #aarhus #viauniversitycollege #studenterhusaarhus #studhusaarhus #shaarhus #smiletsby #austudieliv #dmjx #eaaadk #bedstebillede #vielskerstuderende #smukkeungemennesker
  • Glædelig kapsejlads! Følg med på insta story hvor vi sender fra hele dagen ☀️🍻🚣🏼 .
.
#kapsejlads2017 #studenterhusaarhus #shaarhus #studhusaarhus #studerendeiaarhus #studentinaarhus #mitstudenterhus #yourniversity #austudieliv #dmjx  #viauniversitycollege #eaaadk #frivilligtarbejde