Michael Ejstrup

Forskningschef - Head of Research in Language - PHD

Afdeling: Viden og innovation
Telefon: 89 440 226
Mobil: 24 44 70 96
Email: me@dmjx.dk
Arbejdsopgaver

Min forskning fokuserer især på talesprog i almindelighed, dansk talesprog i særdeleshed; samt sprognormering og sproglig mangfoldighed.

I 2014-2015 er jeg i gang med en survey-undersøgelse af, om og i givet fald hvordan forskellige former for støj påvirker vores forståelse af forskellige eksempler på talesprog (speak) i elektroniske medier. Undersøgelsen er netbaseret, og målet er at få mellem 1.000 og 2.000 danskeres bedømmelser og talesproglige eksempler med og uden forskellige former for støj. Undersøgelsen udføres i samarbejde med lektor, Jonas Nygaard Blom fra Syddansk Universitet. Undersøgelsen ventes at kunne danne rammen for anvisninger for god praksis for sprog i elektroniske medier. Især i forbindelse med inddragelse af kilder; såvel i som uden for studie(t/r).

I 2015 har jeg forsket i betydningen af, at/ om journalister i alle tilfælde skal/ bør anvende et meget præcist, kortfattet og klart sprog i omtalen af (følsomme) emner i nyheder og debatter; hvilket i flere
sammenhænge viser sig at være uhensigtsmæssigt og direkte forbundet med fare i forhold til ytringsfrihed(en). Artiklen har titlen ʺMedia Language - Clear or Obscureʺ. Den præsenteres ved en international konference i Montréal i Canada, maj 2015. Denne forskning er udført i samarbejde med lektor Bjarne le Fevre Jacobsen ved Syddansk Universitet. Forskningen gør op med et dogme i forhold til journalisters sprogbrug og med præskriptiv litteratur, som findes i store mængder inden for emnet.

I 2013-2014 har jeg lavet en survey-undersøgelse af, hvor godt danskere forstår forskellige eksempler på talesprog (speak) i elektroniske medier. Undersøgelsen er netbaseret, og målet har været at få mellem
10.000 og 15.000 danskeres bedømmelser. Undersøgelsen er udført i samarbejde med lektor, Jonas Nygaard Blom fra Syddansk Universitet. Et helt overordnet resultat blev, at 12.000 deltog i undersøgelsen, og der kan gives statistisk signifikante udsagn på flere områder. Helt overordnet viser det sig, at danskere forstår meget bogstavnær udtale og meget mindre bogstavnær udtale omtrent lige godt. Dog synes meget
bogstavnær udtale at være at foretrække i introduktionen af nye og ukendte sammenhænge, mens meget mindre bogstavnær udtale synes at være at foretrække ved omtale af kendte ting og sammenhænge. Undersøgelsen ventes at kunne danne rammen for anvisninger for god praksis for sprog i elektroniske medier. Især i forbindelse med journalisters egen sprogbrug.

I 2014 har jeg forsket i betydningen af, at der i alle sprog - og således også i dansk - er ʺhullerʺ, hvor vi kommer til at mangle sprogligt ʺgodsʺ, når vi skal beskrive og debattere nye og ofte følsomme emner.
Journalister får i disse tilfælde problemer med at finde dækkende og anerkende ord for konceptualiseringer, som er nye og relativt dårligt afgrænsede i vores sprogsamfund. Artiklen har titlen ʺSemantic Gaps are
Dangerousʺ. Den blev præsenteret ved en international konference i Brighton i England, juli 2014. Denne forskning er udført i samarbejde med lektor Bjarne le Fevre Jacobsen ved Syddansk Universitet. Forskningen gør op med flere dogmer i forhold til journalisters sprogbrug og med præskriptiv litteratur, som findes i store mængder inden for emnet.

I 2011 har jeg sammen med Forsknings- og Innovationsstyrelsen lavet en netbaseret undersøgelse af danskernes evne til at genkende hinanden (regionalt) ud fra talen. Næsten 30.000 deltog i undersøgelsen, og den blev den mest læste undersøgelse på videnskab.dk i 2011.

Jeg har desuden forsket i udviklingen i (tale)sproget i nyhedsudsendelser (tv-aviser) fra 1965 til 2011; og præsenteret resultaterne i 2012 (39th International Systemic Functional Congress - Sydney). Undersøgelsen er udført i samarbejde med lektor, Bjarne le Fevre Jacobsen fra Syddansk Universitet. Forskningen beskriver og gør op med dogmatiske sprognormering(er) i forhold til journalisters sprogbrug og med præskriptiv litteratur, som findes i store mængder inden for emnet.

Jeg underviser studerende på flere forskellige studieretninger i sprogforståelse og fortællende journalistik. Blandt andre studerende i journalistik, fotojournalistik, kommunikation og fagjournalistik.

Jeg afholder efteruddannelseskurser med fokus på blandt andet speak, stemmetræning og (skriftlig) sprogkorrekthed.

CV

Current Positions:
Since 2009 -    Head of Research in Language. Danish School of Media and Journalism


Education and Qualifications:
1983    Administrative Dietitician, Økonomaskolen
1988    Clinical Dietitician, University of Aarhus
2001    BA in Linguistics and Rhetorics, University of Copenhagen and University of Lund
2003    MA in Linguistics and Phonetics, University of Copenhagen and University of Lund
2009    Ph.D in Linguistics and Phonetics, University of Southern Denmark and University of Lund


Other Academic Activities and Achievements:
1983-1986   Associate Head of Food Production, Central Hospitals in the region of Copenhagen
1988-1992   Clinical Dietitician, Central Hospitals, Nykoebing F. and Copenhagen
1989-1998   Vice Precident, The Association of Danish Clinical Dietitians
1992-1998   Head of Office, The Association of Danish Clinical Dietitians
1992-1999   Editor, Diætisten, The Association of Danish Clinical Dietitians
1998-2004   Head of Media, Stibo Graphic, Aarhus/ Horsens
2000-2003   Teaching Assistant, Linguistics and Audiologopedics, University of Copenhagen
2003-2004   Affiliated associate professor, linguistics and audiologopedics, University of Copenhagen
2003-2005   Affiliated associate professor, Logopedics, Nordic Stud. University of Southern Denmark
2005-2009   Ph.D. fellow, University of Southern Denmark and University of Lund
2009-2010   Affiliated Assoc. Prof, Linguistics and Nord. Stud. University of Southern Denmark
2010-2013   Affiliated associate professor, Media Science, University of Aarhus
2009-           Head of Research in Language. Danish School of Media and Journalism

Udgivelser

Selected publications:

1) Ejstrup, Michael and Hansen, Gert Foget. (2003). Danish Vowels in Spontaneous Speech in Three Modern Regional Variants. Proceedings of 15 th International Congress of Phonetic Sciences. M.J. Sol=E9, D. Recasens, J. Romero eds. Universitat Aut=F2noma de Barcelona.
2) Ejstrup, Michael and Hansen, Gert Foget. (2004). Vowels in Regional Variants of Danish. Proceedings, FONETIK 2004, De pt. of Linguistics, Stockholm University, pp. 88-92.
3) Ejstrup, Michael (2005) Tænk og Tal. Diætisten; 75; 13.årg. pp. 28-32.
4) Ejstrup, Michael (2009). Sproglig mangfoldighed længe leve. In Det rum[me]lige sprog. Dansklærerforeningens Forlag. København. pp 55-75.
5) Ejstrup, M. (2009) Danske Talesprog i Begyndelsen af Det Tredje =C5rtusinde. En Undersøgelse af Danske Talesprog i Vest-, Syd- og Østdanmark med Fokus på Akustisk Undersøgelse af Vokaler. Ph.d.-afhandling. Syddansk Universitet.
6) Ejstrup, Michael (2010). Vokaler i moderne danske talesprog, RASK, nr. 32, Syddansk Universitet. Odense (pp. 103-129).
7) Ejstrup, Michael (2010). På godt forskelligt dansk. NYS, nr. 39. Dansk Sprognævn København (pp. 93 -137).
8) Ejstrup, Michael (2011). Truende eller troende jyske jøder. DANSKNOTER 1.     Dansklærerforeningens Forlag. København (pp. 22-30).
9) Ejstrup, M & le Fevre Jakobsen, B. (2011) Takt og tale og tv-avis gennem 40 år. In Forandringens journalistik 40 års tilbageblik. Red. Buch R. Aarhus: Ajour. 40-72.
10) Ejstrup. M (2011). Grundbog i sprog. Gyldendal. København (275 pages).
11) Ejstrup, M. (2012) Perceptionsundersøgelse af moderne danske dialekter. Ord & Sag Vol. 31; p 30-36. Aarhus Universitet. Aarhus.
12) Ejstrup, M & le Fevre Jakobsen, B. (2012) Loops of spoken language in Danish Broadcasting Corporation News. Preceedings 39th International Systemic Functional Congress; 13-20. To boldly proceed. Papers from the 39th International mmmmSystemi Functional Congress. Edited by John S. Knox. July, 2012. Sydney, Australia.
13) Ejstrup, M. (2012) Variation and Change in Danish Nominal Morphology. US-China Foreign Language. Vol. 10, Nb. 10, October 2012 (Serial Number 109). David Publishing Company. El Monte, Californien. USA.
14) Ejstrup, M. (2013) Få får for lidt, mange for meget. Diætisten; 123; 21.årg. pp. 14-15.
15) Ejstrup, M. (2013). Survey on the Perception of Modern Danish Dialects. Proceedings of XI.th Congress of Nordic Prosody. University of Tartu. Eva Liina Garcia, Pärtel Lippus. eds Peter Lang.
16) Ejstrup, M. (2013). Ordets magt – tillid og foragt. I Ytringsfriheden til forhandling – ytringsfrihedens betingelser og udfordringer i det 21. århundrede. Hans Reitzels Forlag. København. Kap 1. Pp. 27-49.
17) Ejstrup, M & le Fevre Jakobsen, B. (2013). Mass Media in a Vicious Circle. In Proceedings, 2nd Annual International Conference on Journalism and Mass Communications; JMComm 2013.
18) Ejstrup, M. Jakobsen, B. le Fevre. (2014). Semantic Gaps are Dangerous. Preceedings. EuroMedia, Brighton, United Kingdom. ISSN 2188-9643.
19) Ejstrup, M. (2014) (2014). Nøj er møj'. Hardsyssel Årbog 2014. Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. Denmark. ISBN 978-87-87358-35.
20) Ejstrup, M. (2014) (2014). Nøj er møj'. Hardsyssel Årbog 2014. Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. Denmark. ISSN 0046-6840
21) Ejstrup, M. Blom, J. N. (2015) Hva eller va? Journalistica vol. 1. The State and University Library, Aarhus, Denmark. ISSN 1904-796.
22) Jensen, N. H. & Petersen, M. B. & Høgh-Olesen, H. & Ejstrup, M. (2015). Testing Theories about Ethnic Markers: Ingroup Accent Facilitates Coordination, Not Cooperation. Human Nature 2015.
23) Ejstrup, M. Jakobsen, B. le Fevre. (2015). Media Language - Clear or Obscure. Preceedings. Waset. Preceeding, Montreal. Canada.
24) Ejstrup, M. og Elsig, A. (2015). Hvad tiden er fuld af, flyder munden over med. Reitzels Forlag. København.

www:

1) www.dialekt.me
2) Ejstrup (2009) http://videnskab.dk/kultur-samfund/danske-dialekter-har-det-fintDanske dialekter har det fint
3) Ejstrup (2010) http://sprogmuseet.dk/dialekter/meget-er-stadig-m%c3%b8j/Meget er stadig møj …
4) Ejstrup (2011) http://sprogmuseet.dk/udtale/sonderjyder-og-kobenhavnere-kender-naboen-pa-sproget/ Sønderjyder og københavnere kender naboen på sproget.
5) Stendevad L. S. V. & Ejstrup, M. Politikernes talesprog kan afgøre valget. (2015) http://sprogmuseet.dk

Forthcoming:

1) Ejstrup, M. & Hopmann, D. & Blom, J. N. (2016) Say what? ICN, Fukuoka, Japan. 9-13. juni 2016.

Flere oplysninger

Jeg varetager desuden opgaver som specialevejleder og censor ved hhv. Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Jeg afholder virksomhedskurser om blandt andet speak og holder foredrag i mange forskellige sammenhænge om sprog, sprognormering, kommunikation og sprogets sammenhænge med natur og kultur.

Deltager ofte i debatter i elektroniske medier, Skriver bøger (monografier), skriver kapitler i debatskabende bøger og udvikler programmer sammen med blandt andre TV2 (Midt/Vest).

Yderlig informationer:

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Opdatér Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Instagram

  • Gårsdagens poolparty med view over Cannes var ikke en helt dårlig måde at slutte en uge med hardcore skole på 🌴🎉😍 #cannelions #dmjxminuge #dmjx
  • VR er the shit... Note; VR rutsjebane er shit i kombination med tømmermænd! #av #vr #dmjxminuge #canneslions #dmjx
  • Frokost i solen efter 48 timers brief med @popupagency - alt er godt i Cannes #dmjxminuge #dmjx #cannes #canneslions
  • Første dag på skolebænken - I dag gik det løs og har hele dagen hørt seje mennesker dele ud af deres guldkorn. Dagens højdepunkt var da vi gik i kælderen med Gerry Human fra Oglivy og gættede hvilke print der skulle blive guld og grand prix vindere, nu må vi se om jeg har gættet rigtigt :) #dmjx #dmjxminuge #cannes #canneslions
  • Godaften dmjx'er og alle andre! 
I denne uge har jeg fået æren af at skulle opdatere jer med hvad jeg bruger en uge af mit liv på mens jeg går på DMJX. 
Jeg hedder Sofie, er 22 og læser Kreativ Kommunikation 15-18 @sofieengelbrecht. 
Denne uge bruger jeg på Roger Hatchuel Academy under reklamefestivallen, Cannes Lions, i Cannes. Jeg skal gøre hvad jeg kan for at vi får en optur uge sammen :) #dmjx #dmjxminuge
  • Vi slutter folkemødet af med en krøllebølleis i Gudhjem 🍦 vi håber I har fulgt med i Gazettens Cavling-arbejde 😎. #dmjx #dmjxminuge #fm16
  • Solen skinner altid på Bornholm. Her @jhammershoi ved Statsministerens tale i Allinge #fmdk #gazetten #dmjx #dmjxminuge
  • Fyraften for Gazettens redaktion. Vi vender stærkt tilbahe i morgen fra ☀️-søen #dmjx #dmjxminuge #fmdk