Service menu

Forskerhjertet banker for innovationsledelse i kreative virksomheder

"Man kan ikke forandre ret meget uden kommunikation”


Eva Parum er forskningschef, ph.d., i Strategisk ledelse og kommunikation. Hendes ekspertområder spænder fra forandringsledelse og kommunikation til designledelse, innovation i små og mellemstore virksomheder og bestyrelsesarbejde


Fortalt til Dan Hansen
 

Hvad forsker du I?
Jeg forsker og underviser i, hvorledes man kan forstå forandringer i videns- og kreative virksomheders omverden, og hvorledes denne forståelse kan omsættes til strategisker og operationelle forandringer. Denne sammenhæng er vigtig for at forstå, hvorfor nogle virksomheder er konkurrencedygtige, mens andre ikke overlever i en international verden. 


"Kommunikation skal være en integreret del af ledelse"
 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at organisationer og virksomheder ledes af mennesker på forskellige niveauer, og at det er deres opfattelser og arbejde, som leder frem til de interne forandringer. Bestyrelse, direktion, projektledere og medarbejdere tolker ofte forandringer i omverdenen forskelligt, og det er her, strategisk kommunikation kommer ind. 
Hvis man ikke forstår kommunikation som en integreret del af ledelse, bliver det vanskeligt at skabe de nødvendige forandringer gennem ændret adfærd.


Hvorfor har du valgt det forskningsfelt?
Den verden som virksomheder og organisationer agerer i, er i konstant forandring. Siden midten af 1980’erne har internationaliseringen for alvor ført til stærkt stigende konkurrence.  
Samtidig spiller videnstunge og kreative virksomheder en stigende rolle i samfundsøkonomien. Disse virksomheder ligger ofte i grænsefladen mellem offentlig og privat finansiering - eksempelvis medier, mode, design, film og teater.  


"Den verden som virksomheder og organisationer agerer i, er i konstant forandring"
 

Små og mellemstore organisationer og virksomheder har ikke de samme ressourcer til at lave omfattende analyser som internationale koncerner. De må i høj grad bruge de fladere hierarkier - og arbejde mere tværfagligt - for at forblive konkurrencedygtige. 
Det er den virkelighed som projektledere og mellemledere - som er dem vi uddanner mange af – skal ud at arbejde i. De skal både kunne forstå strategier, komme med input til dem og udføre dem i praksis. 
 

Hvad arbejder du konkret med?
Jeg arbejder først og fremmest med strategisk innovationsledelse i små og mellemstore virksomheder og organisationer. I den sammenhæng har jeg altid været interesseret i at arbejde med danske og europæiske cases, dvs. cases, som passer til europæisk virksomhedsstruktur og kultur. For succesfuld forandringsledelse består ikke i bare at følge en ”bageopskrift” på 8 punkter, som mange populære managementbøger foreslår, med henvisning til succeshistorier fra internationale koncerner. 

 

"Succesfuld forandringsledelse består ikke i at følge en bageopskrift på 8 punkter"

 

Forandringsledelse kræver overvejelser og analyser og disse skal tilpasses den enkelte virksomheds historie og aktuelle situation. Desuden mener jeg ikke, man kan forandre ret meget uden kommunikation. Det er derfor, at jeg i min seneste bog Forandringsledelse og kommunikation fra 2013 beskriver, hvorledes kommunikation indgår som integreret del af strategisk ledelse af forandringer. 


Hvilke projekter arbejder du med lige nu?
I øjeblikket arbejder jeg med et par forskellige innovationsprojekter, som hænger delvist sammen.

Det første projekt handler om ledelse af brands og brandekstensions i mediebranchen. Vi ser for tiden mange eksempler på, hvorledes især aviser, magasiner og bøger arbejder med at udnytte deres brand til at fastholde eller øge indtjeningen. 
I Danmark kender vi det fra aviser, der bruger det trykte medie som markedsføringskanal for mange andre produkter, ligesom magasiner arbejder med at lave forskellige former for events, lige fra løb, cykelløb og kokkeskoler for at understøtte deres brand. Samtidig forsøger alle medier at knytte det trykte produkt til forskellige former for digitale platforme. Det store problem her har indtil nu været, at der synes at mangle levedygtige forretningsmodeller. 


"Jeg undersøger, hvordan modevirksomheder kan arbejde med differentieringsstrategier"
 

Det andet projekt handler om innovation og designledelse. Den danske mode- og designindustri, består i helt overvejende grad af små og mellemstore virksomheder.  
Jeg er interesseret i at undersøge, om - og hvorledes - danske modevirksomheder kan arbejde med differentieringsstrategier, som bygger på bæredygtighed, transparens og stil. 
For mange af de små og mellemstore virksomheder er nødt til at arbejde med at bygge en identitet, der kan skabe et image, som er anderledes, for at klare sig i konkurrencen med Fast Fashion- strategien, som internationale koncerner - som Zara, H&M og Marks & Spencer - anvender med stor succes.  
Jeg er især interesseret i, hvorledes de danske virksomheder gennem strategisk stakeholderledelse og kommunikation - hvor relationer til medieverdenen ofte er afgørende for at etablere et egentligt grundlag for kendskab til og vækst for produkter og design - kan udfolde sig. 

I forlængelse heraf er jeg interesseret i at undersøge koblingen til det bredere nordiske/ skandinaviske brand, der knytter sig til alt fra byer, livsstil og film til bøger og mad.


Hvad skal/kan din forskning bruges til?
Forhåbentlig kan den bidrage til at formidle viden om forandringsledelse i relation til den verden, som virksomheder og organisationer agerer i, for i stigende grad tildeles mellem- og projektledere opgaver, som har betydning for virksomheders indtjening, identitet og image. 

Jeg er meget interesseret i empirisk baseret forskning og samarbejder ofte med erhvervslivet om projekter. Formidlingen af min forskning sker endvidere gennem min undervisning og gennem bøger og artikler i nationale og internationale tidsskrifter.

 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Opdatér Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Instagram

  • Danish Landscape 2
  • Danish Landscape
  • På jagt efter den gode historie (og ænder) ⚓️ #andejagt #DMJX
  • På trappen til fredagsbaren på @dmjx i Aarhus, hvor mine forældre mødte hinanden for over 20 år siden. Og gudskelov for det 👨‍👩‍👧💜 @lisewestphal @rasemborg #dmjx #kajgf #aarhus #love #tb
  • Verdens bedste rustur er ved at være forbi 💔 #såhyggeligt #såsjovt #dmjx #jegerhooked #nuerjegtræt #seriklelængeresådanud #førbillede
  • Verdens sejeste barhold er endelig blevet færdig med at rydde op efter KaJ-fest #kajgf #dmjx #kurtstrandbar #fredagsbaren #trættetyper #sendmeresøvn #sidstemandlukkerogslukker
  • Presentation of innovation solution to the client 
_
#dmjx #dmjxx16 #addingvalue #technology
  • Presentation of three weeks of work on an innovation project. Client presentation
_
#dmjxx16 #dmjx #technology #addingvalue