Strategisk kommunikation i praksis 2

Du kender grundtrinene i god kommunikation. Nu skal du have det store kommunikations-kørekort, på dette kursus som handler om virksomheden og dens relationer.

Kommunikation er mere end ord på pænt papir
Hvad gør du, når papiret, visionerne og strategierne er trykt på, går i opløsning i regnen og stormen ude i virkeligheden?

Derude hvor kritiske issues og kriser kan vælte læsset og hvor omverdenen - pressen, konkurrenter, interessegrupper osv. er vigtige aktører.

Hvor virkeligheden giver kontant afregning.

Kommunikation er relationer
Du kender grundtrinene i god kommunikation. Måske har du lært dem på kurset Strategisk kommunikation i praksis I - eller du har på anden vis opnået et vist kendskab til kommunikation.

Dette kursus handler om virksomheden og dens relationer med omverden. Det lange, seje træk. Kontakten – og kontrakten – med samfundet.

På kurset lærer du at:

  • arbejde med issues- og  krisekommunikation
  • tilrettelægge og udføre medieovervågning (inkl. online-overvågning)
  • håndtere pressen i en tilspidset situation
  • arbejde med budskabstræning
  • arbejde med fokusgrupper og brugertests
  • måle resultatet af kommunikationen

Fra kommunikatør til strategisk rådgiver
Kurset, som forudsætter et grundlæggende kendskab til kommunikation, tager fat på kommunikationsarbejdet i forhold til kritiske stakeholdere internt så vel som eksternt. Vi ser på issues og krisekommunikation - eller er det kommunikationskriser? Og vi ser på kontrakten med omverden i form af fx. social ansvarlighed (CSR).

Endelig udfoldes pressearbejdet til også at omhandle medieovervågning, brugerundersøgelser og løbende måling af kommunikationen.

Når du er færdig med kurset, skal du kunne rådgive og deltage aktivt i det konkrete arbejde med issues og overvågning, arbejdet med kritisk kommunikation i forhold til eksterne og interne stakeholdere.

Du skal kunne rådgive og arbejde med budskabstræning og være aktiv i arbejdet med at omsætte effektmåling af kommunikationen til strategiske konsekvenser.

På kurset møder du

Anna Myrthu Vinding

Gennem 12 år øverste ansvarlige for kommunikation i DSB. Tidligere journalist på bl.a. TV-Avisen, Politiken og Berlingske.

Profil

Karin Sloth

Har haft en række ledende poster inden for medier og kommunikation. Nu med egen virksomhed.

Profil

Torben Lindberg

Journalist og selvstændig kommunikationsrådgiver.

Profil

Undervisningsform
På kurset er der fokus på ny viden, teori, baggrund og metode. Gennem gruppediskussioner får du mulighed for at koble de teoretiske modeller med din egen praktiske erfaring. Stillede opgaver undervejs kan løses med udgangspunkt i din egen organisation. Opgaverne skal løses tilfredsstillende og godkendes af underviser, for at du kan indstilles til eksamen.

Mellem kursusdagene skal du afsætte tid til hjemmeopgaver og læsning.

Program
Programmet er tilgængeligt ca. to uger før kursusstart

Eksamen
Kurset afsluttes med en eksamensopgave og en mundtlig eksamen. Samlet bedømmelse efter 7- trinsskalaen og med ekstern censur.

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejleding, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

Niveau
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang
Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for framelding.

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Opdatér Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Instagram