Projektledelse i mediebranchen

Lær at styre og lede medieprojekter effektivt fra start til slut.

God projektledelse giver tilfredse kunder
Få styr på tid, pris, milepæle, krav, platform, team og alt det andet, hvis du fx skal opbygge et nyt website eller et større katalog for en kunde.

Kurset Projektledelse i mediebranchen giver dig de grundlæggende redskaber inden for projektstyring, som sætter dig i stand til at lede selv komplicerede projekttyper – og være den optimale partner med kunden.

Kurset henvender sig til dig som gerne vil arbejde i eller allerede er ansat i design-, reklame- og grafiske bureauer. Eller interne afdelinger i NGO eller i den corporate sektor som arbejder med visuel kommunikation.

Bliv klædt på som projektleder
Kurset klæder dig på som projektleder og giver dig redskaber til at styre et konkret medieprojekt inden for de vigtigste områder.

Du lærer at planlægge tiden fra start til slut, prisfastsætte og kalkulere ud fra kravspecifikationer og tilbud, styre og nedbryde i forhold til milepæle og delprocesser, og du kan lede de andre medlemmer i projektgruppen effektivt.

På kurset lærer du at:

 • tidsplanlægge, prissætte og økonomistyre et konkret medieprojekt ud fra krav og tilbud
   
 • detailstyre et konkret medieprojekt med milepæle og delprocesser
   
 • projektlede og koordinere gruppen effektivt i forhold til gruppepsykologiske problemstillinger
   
 • indgå i samarbejde med andre projektinteressenter
   
 • afrunde og evaluere et givent medieprojekt

Lær at projektstyre med konkrete redskaber
Du erhverver dig teorier og metoder inden for projektstyring, og du bliver i stand til at bruge dem praktisk, så du kan styre komplekse medieprojekter fra start til slut.

Du kommer blandt andet til at arbejde med:

 • Prisfastsættelse , tids- og projektplanlægning – værktøjer, der hjælper dig til at få overblik over medieprojektet og lægge en plan for, hvordan du vil gennemføre det.
   
 • Projektstyring, for- og efterkalkulation og gruppepsykologi – anvendt teori og metoder, der hjælper dig til at styre projektet og teamet.
   
 • Projektafslutning og læring, kravspecifikation/tilbud – emner, hvor du lærer at afslutte/følge op på projektet og sikre, at det udførte projekt overholder de stillede krav i forhold til tilbuddet og kundens forventninger.

Mød en studerende og læs også hvad hendes arbejdsgiver siger om kurset.

Tidligere kursister om kurset:

“Jeg har blod på tanden. Hvis der kommer et projekt her, så vil jeg gerne være den, der er tovholder på det. ”

- Tove Skou Roer, Produktionskoordinator, Ugeskrift for Læger

På kurset møder du

Thomas Rye Dinesen

Partner og Adm. Direktør Studio C A/S. Har igennem mere end 25 år, og det meste af sin karriere, arbejdet med design, kommunikation, grafik og grafiskproduktion – herunder brand udvikling, brand management og brand implementering samt de mere klassiske grafiskproduktion discipliner etc.

Profil

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, holdundervisning, selvstudie og projektarbejde. Vi inddrager gæsteforelæsere efter behov, og undervisningen inddrager relevant casemateriale fra medie- og kommunikationsvirksomheder for at vise, hvordan branchen bruger metoder og teknikker i praksis.

Vi lægger vægt på det praktiske arbejde, og vi inddrager de studerendes egen viden og branchepraksis i øvelser og i holdundervisning.

Du løser opgaver mellem undervisningsgangene, enten i grupper eller individuelt, og noget af undervisningen kan foregå via vores e-learningssystem, hvor du også får vejledning og feedback.

Det nøjagtige program sendes til deltagerne cirka 2 uger før kursusstart.  

Litteratur

Pensum udgør i alt ca. 500-600 sider.

Eksamen
Du skal aflevere en projektplan og en refleksionsrapport som du forsvarer ved en mundtlig eksamen

Den skriftlige opgave er en sammenhængende tekst, som du udarbejder ud fra en selvvalgt problemformulering. Omfanget af den skriftlige opgave er max. 12 sider á 2300 anslag pr. side for en studerende og max. 18 sider for to studerende.

Du bliver bedømt individuelt ud fra de tre samlede elementer med ekstern censur efter 7-trinsskalaen.

Forudsætninger
Kurset forudsætter at du er vant til at bruge en pc eller Mac, og at du kan bruge et program som f.eks. Word.

Hvis du ikke har kendskab til softwaren eller gerne vil have opdateret dine kompetencer, kan du deltage på et af vores indledende softwarekurser.

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejledning, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

 

Niveau
Kurset er kompetencegivende på akademiniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang
Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse eller en relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for framelding.

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Opdatér Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Instagram

 • Barcelona, day 55.
.
.
.
Barcelona morning 💙
.
.
.
#barcelona #parkguëll #view #morning #spain #traveling #europe #dmjx #diary
 • Hello everyone! My name is Emilia Kangasluoma (@emiliakangasluoma) and for the next 4 days I´m taking over the @dmjxphoto Instagram with my story "Mythologia Fennica". This project is my visual journey to find the ancient gods and old kings of Finnish mythology. Feel free to comment, send love letters or just say hi!

#dmjx #dmjxphoto
 • This is Rita. She's been coming to the same bar in Aarhus for many years. Recently, she's been sick for more than a week, so everyone was happy to see her back at the bar.

Outtake from my project 'The regulars'
 • Keder du dig lidt inden håndbold i aften? Leder du febrilsk efter en overspringshandling? Venter du på, din pasta er færdig med at koge? Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles avis Illustreret Bunker er nu ude! På side 4 kan man finde min reportage om alt, hvad der sker på DMJX, inden de studerende møder ind. Derudover er den spækket med spændende artikler, dybdegående portrætter og vores helt nye debatsektion! Så hvis du lige skal dræbe lidt tid eller er interesseret i, hvad vi går og laver inde i bunkeren, så hop ind og læs mere https://issuu.com/praktikavisdmjx/docs/samlet_pdf_til_issuu 
#dmjx #illustreretbunker #danmarksmedieogjournalisthøjskole #journalism #journalist
 • The light never went away, it stood alone and stared at me as if it knew me from the past pages of life...while it showed belief, I faded away into the ever accommodating darkness.
 • Copenhagen, day 54.
.
.
.
Shooting spot.
.
.
.
#copenhagen #beach #sea #shooting #beology #dmjx #diary
 • Copenhagen, day 53.
.
.
.
Po práci legraci. .
.
.
#dmjx #diary #copenhagen #instax #polaroid
 • Copenhagen, day 52.
.
.
.
#copenhagen #dmjx #diary #view #europe #traveling