Fortæl historien

Vil du høre en god historie? Det vil de fleste, fordi vores hjerner organiserer virkeligheden i fortællinger. Lær hvordan du bruger virkemidler fra litteraturen og filmen til at skabe medrivende fortællinger, dine brugere vil elske at huske.

Dine læsere vil have gode historier
Vil du lære at fange din læser? Vil du skrive vedkommende tekster, som læseren læser til ende? Vil du formidle svært stof på en legende let måde? Og samtidig genfinde din skrivelyst?

Den fortællende journalistik bruger litteraturens og filmens virkemidler til at formidle historier fra din og læserens verden. Den tilbyder dybere indsigter, større dramaer, dybere engagement. Her skal helt andre teknikker i brug end i den klassiske journalistik, men resultatet rækker også ud over den klassiske nyhedsjournalistik eller kommunikation. Du giver læserne det, de vil have.

Skriv litterær journalistik
På kurset bliver du ikke forfatter, for vi digter ikke i den fortællende journalistik. Men kurset introducerer dig til fortælleteori og -teknikker fra litteraturens verden og giver dig erfaringer med at bruge dem i en journalistisk sammenhæng. Samtidig slipper vi din skrivelyst fri gennem en række procesøvelser, hvor det er legitimt at skrive for sjov, for nydelsen. 

Ikke kun for journalister
Fortællinger er ikke kun for journalister. Mange typer historier kan formidles som fortællinger, mange emner kan gøres interessante ved at stille skarpt på de fortælleelementer, der helt naturligt er i spil, også i videnstunge felter. Det lærer du på kurset og får dermed en værktøjskasse, der kan give værdi i din hverdag – for eksempel har vi før set historier om innovation, bureaukrati i sundhedsvæsnet og grundforskning i proteiner.

Paradoksalt nok handler det om at finde tilbage til en banal fortælleglæde, som mange mennesker besidder fra barnsben. Når vi dyrker denne fortælleglæde og kvalificerer den fagligt, opnår vi en helt nye indsigter.

På kurset arbejder du med at:

 • droppe nyhedstrekanten og tænke historier på en ny måde
 • idéudvikle, interviewe og researche til fortællende journalistik
 • observere, rekonstruere, skrive i scener og bruge dialog og indre liv
 • fokusere og organisere historien, så du fremhæver dens tema og dybere mening
 • plotte, strukturere og afprøve fortællemodeller
 • forholde dig til de etiske krav, der knytter sig til fortællende journalistik
 • reflektere over metode, teori og arbejdsproces
 • skrive mere kreativt

Rundt om den fortællende journalistik
Alle områder af den fortællende journalistik bliver bliver berørt på kurset. Fra udvikling af historier over egnede kilder til de svære skrivestunder, når stoffet og fortællemodellen ikke passer sammen. Vi læser en række eksempler og diskuterer, hvad der gør denne genre unik.

 • Hvor passer den fortællende journalistik ind i de medier, du til hverdag skriver for?
 • Kan du nå nye målgrupper ved at benytte fortælling?
 • Kan du gøre dine egne tekster bedre og din hverdag mere interessant?

Med udgangspunkt i fortælleteori fra journalistik og film får du et teoretisk fundament til at træffe de rette formidlingsvalg. Du får værktøjer til at bedrive denne form for journalistik - både i formfuldendte fortællinger og i korte glimt i den traditionelle tekst. Endelig bliver du udfordret til at lave små ændringer af din indsamlings- interview- og skriveeproces. Ændringer, som tilsammen kan revolutionere dine tekster.

Program
De første to kursusdage er en introduktion til den fortællende journalistik og dens særlige kendetegn og metoder. Tredje og fjerde kursusdag fokuserer på etik, interview og rekonstruktion. Femte kursusdag fokuserer på struktur og fortællemodeller. Og sjette kursusdag er procesorienteret med eksamensopgaven som omdrejningspunkt.

Vi bygger med andre ord hele tiden nyt ovenpå fundamentet. Gruppearbejde og opgaver er væsentlige både under og imellem kursusdagene. Et 10 ECTS forløb svarer til cirka 275 arbejdstimer.

Det nøjagtige program sendes til deltagerne ca. 2 uger før kursusstart sammen med læsestof og en lille skriveøvelse.

Tidligere kursister om kurset:

Per Palmkvist Knudsen

“Jeg fik kurset anbefalet med ordene ʼDet er hårdt, men godtʼ. Præcis samme anbefaling vil jeg gerne give videre. ”

- Per Palmkvist Knudsen, It-direktør, JP / Politikens Hus
Katrine Lunddahl

“Jeg har altid følt stor glæde ved featureuniverset og vil hellere skrive en problemformulering som en fortælling. Derfor var dette kursus ligesom at komme hjem.”

- Katrine Lunddahl, cand.mag., i gang med en fleksibel diplomuddannelse

På kurset møder du

Jakob Fälling

Freelancejournalist og forfatter, cand.scient.soc. Mere end 10 års erfaring med undervisning på DMJX i kreativ skrivning, portræt, feature og fortællende journalistik. Udgiver fiktion og nonfiktion på Gyldendal.
Profil

Undervisningsform
Kurset er procesorienteret og veksler mellem oplæg, øvelser og refleksion. Det er ikke tilstrækkeligt at læse, lytte og forstå. Du skal have fingerene i metoder og teknikker og prøve dem af for at kunne gøre dem til dine egne - og til læring og ny viden. Du kommer både til at arbejde alene og i grupper.

Eksamen
Fem uger efter sidste undervisningsdag skal du aflevere en skriftlig eksamensopgave, som bedømmes efter 7-trins-skalaen med mundtlig eksamination og intern censur.

Litteratur

 • Breum, Trine, 2001, Film, fortælling og forførelse 2, Frydenlund
 • Clark, Roy Peter, 2008, Skriveredskaber, Forlaget Ajour, Århus
 • Pedersen, Rie, 2005, Fortællende journalistik, Gyldendal Uddannelse, Kbh
 • Desuden studiebreve & diverse elektroniske tekster. Information følger ved kursusstart.

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejleding, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

Niveau
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang
Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • en relevant kort videregående uddannelse
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for framelding.

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram