Aarhus 2017: Pres på Norden

Tre ugers tour de force med fokus på Nordens forhold til Europa – og de digitale mediers fordele, når dette forhold skal afdækkes - Sæt kryds i kalenderen 22. oktober-11. november 2017 Ansøgningsfrist 5. juni - Kursusledelsen forbeholder sig dog ret til at optage ansøgere løbende.

Moderne nordiske journalister forventes at gennemskue komplicerede tvær-nationale problemstillinger - og mestre de mest brugte sociale medier professionelt.

Begge dele skærpes på dette ambitiøse og hektiske forløb på tre uger.

Kursets 16 deltagere fra hele Norden gav i 2016 i gennemsnit kurset 4,6 på en skala, hvor 5 var bedst.

På “Aarhus 2017: Pres på Norden” får du bedre styr på din rolle på og med de sociale medier. Samtidig befinder du dig på et tre ugers intensivt kurs med ruten Aarhus-Helsingfors-Bruxelles- med næsen i et nordisk-internationalt spor.

Du får eksklusiv adgang til politikere, meningsdannere, eksperter og kolleger, imens du arbejder på sociale medier med nyheder og indsigt, som erhverves under kurset.

Nordisk kultur sættes i europæisk perspektiv i Aarhus - Europæisk Kulturby 2017 - og hurtigt går vi med sociale medier og oplæg i gang med at orientere os i det moderne Norden og dets udfordringer - via bl.a. Nordisk Råds sessioner i Helsingfors og besøg i de nordiske indsatser i Bruxelles med fokus på EU. Kurset fokuserer desuden på Rusland - det uregerlige naboskab i Øst.

Først webinar - så i gang
Inden kurset introduceres deltagerne til professional brug af sociale medier på to webinarer af en af Danmarks førende eksperter de digitale værktøjer, Kristian Strøbech – formentlig Twitter, Facebook og Tweetdeck.

De digitale værkstøjer giver nye chancer for at profilere dig professionelt og gør dig i stand til at researche, overvåge og formidle politiske debatter, beslutningsprocesser og sessioner, om de foregår i Europa-parlamentet i Bruxelles, dit nationale eller på Nordisk Råds sessioner i Helsingfors.

Læs (eller klik) her, hvad nogle af sidste års deltagere fik ud af kurset:

Ann-Sofi Berger, Norge:

"Jag tror inte att det finns något motsvarande som är anpassat lika bra för journalister och samtidigt innehåller ett så brett spektrum av erfarenheter."

Ingeborg Vigerust Rangul, Norge:

"Har du muligheten, så reis. Kurset er noe av det mest gjennomarbeidede jeg har vært med på. Kilder, møter, mennesker, kultur."

Åsa Aspild, Sverige:

"Jag tror att alla som arbetar som journalister har ett stort utbyte av den här kursen, men för mig som arbetar på en rikstidning och ofta skriver om saker som händer utanför Sveriges gränser har det varit ett självklart plus."

De tre deltagere stiller sig således på linie med flere hundreder nordiske journalister, som i årenes løb har deltaget i kurset.

Klik for: Deltagerne i 2016 gav topkarakter

Klik: Det sagde deltagerne i 2014

Klik for: Det siger deltagerne fem år senere

Læs mere nedenfor og læs mere på Nordisk Journalistcenters hjemmeside www.njc.dk eller direkte på dette link: Aarhus 2017: Pres på Norden.

TEKSTEN FORTSÆTTER UNDER FOTO

Kursussprog er skandinavisk
Kursussproget er så vidt muligt skandinavisk (vi kalder det blandinavisk).

Dansk-undervisning for finske deltagere før kursusstart
Finske deltagere tilbydes et to-dages dansk-kursus i Helsingfors inden kursusstart i samarbejde med Nordisk Kulturinstitut.

Kursusafgiften dækker:

 • Hotelværelse med morgenmad i Aarhus, Helsingfors og Bruxelles.
   
 • Mad i Aarhus mandag-torsdag samt måltider i forbindelse med kursets arrangementer i Helsingfors og Bruxelles.
   
 • Rejse- og hoteludgifter på studierejser.

Deltagerne betaler selv:

 • Rejseomkostninger til Aarhus ved kursusstart.
   
 • Rejseomkostninger fra Bruxelles ved kursusafslutning.
   
 • Rejseforsikring som gælder for ophold og alle rejser.
   
 • Weekendmåltider (inklusiv fredag).
   
 • Måltider, når gruppen er på rejse, men nogle måltider integreres i programmet og bliver derfor betalt af kurset.

Kollektive aftaler:
De nordiske landes kollektive aftaler giver generelt ret til fri med løn ved kursusdeltagelse.
I nogle aftaler nævnes Nordisk Journalistcenters hovedkursus særskilt, i andre aftaler er det sædvane, at journalister får fri til dette formål. Du må selv undersøge disse støttemuligheder.

Stipendier:
I Sverige, Finland og Island dækker de respektive journalistforbund efter ansøgning medlemmers kursusafgift eller dele deraf.

I Norge er det muligt at søge Studiepermisjonsordningen, som i flere tilfælde har ydet støtte til kursusafgift.

Interesserede danske kollegaer kan kontakte Dansk Journalistforbund og søge information om ordninger for fastansatte, freelancere og arbejdsledige.

På enkelte redaktioner findes lokale aftaler om støtte til videreuddannelse. Det kan derfor betale sig at høre hos den tillidsvalgte, før du sender din ansøgning.

Medarbejdere omfattet af Pressens Uddannelsesfond kan søge oplysning om medfinansiering af kurset. Pressens Uddannelsesfonds ansøgningsskemaer.

Rejseruten er  (preliminært):

Tidsplan "Aarhus 2017: Pres på Norden” 22. oktober-11. november 2017

Kurset løber 22. oktober-11. november 2011  - med webinar intro i oktober 2017:

6. oktober kl. 10:45-12:00 (dansk tid):

Webinar 1 "Professionel profil på Facebook, Twitter m.m.

10. oktober kl. 10:45-12:00 (dansk tid):

Webinar 2 "SoMe som journalistisk værktøj"

Webinar er intro til kursets digitale platforme med en lille start-opgave (underviser Kristian Strøbech, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole). Du vil i god tid inden webinaret modtage et link til webinaret via din email-adresse.

TEKSTEN FORTSÆTTER UNDER FOTO

 

22.-28. oktober AARHUS, DANMARK:

De elektroniske mediers fordele for moderne nordiske journalister. Bliv mere struktureret som bruger af Twitter, Hootsuite, Storify og Facebook.

Introduktion til de nordiske samfund og deres udfordring i et nyvalgt Europa og med et nyvalgt Europa-parlament. Aarhus er samtidig Europæisk Kulturhovedstad og i øjeblikket anbefalet af talrige madanmeldere og rejseguider (The Guardian, New York Times, Lonely Planet) som en af de bedste byer at besøge i øjeblikket – deltagerne bor centralt i byen i denne første uge.

Undervisningssted: Hotel centralt i Aarhus.

TEKST FORTSÆTTER UNDER FOTO

 

28. oktober-4. november HELSINGFORS, FINLAND:

Nordisk Råds session samler de nordiske politikere – men giver det mening med et nordisk fællesskab? Politikerne skal overfor kursisterne stå på mål for deres synspunkter og det faktum, at det nordiske fællesskab koster næsten 1 mia. DKK om året.

Dele af ugen i Helsinfors gennemføres i samarbejde med Nordisk Ministerråds Kommunikationsafdeling. Deltagerne inviteres til prisuddelingen af Nordisk Råds kulturpriser og sætter desuden fokus på Rusland netop nu - oplæg og diskussion med Malcolm Dixelius (S), mangeårig korrespondent i Moskva, filminstruktør og forfatter.

Desuden besøger kurset en af de største mediehuse i Helsingfors.